Kesla

I vår energiproduktion är förändring konstant

20.03.2017 Nyheter

När det gäller strömförsörjning för hushåll är förändring det enda man med säkerhet kan förvänta: men hur?

I vår energiproduktion är förändring konstant

 

När det gäller strömförsörjning för hushåll är förändring det enda man med säkerhet kan förvänta: men hur? Detta är den bedömning som den erfarna flisentreprenören Kurt Häggman gör tillsammans med Per Johan Grannas, chef för Vörå Energy Cooperative (Vöyrin Energiaosuuskunta/Vörå Energiandelslag). CHP, det vill säga kombinerad värme- och elproduktion, skulle vara, enligt deras mening, ett mycket lämpligt alternativ för Finland. "Politiker beslutar om dessa trender, och just nu är CHP i onåd. I Centraleuropa har kraftvärmeproduktionen kommit väldigt långt. Lokalt kan el alltid vara en biprodukt, som är lätt att överföra. I Finland är behovet av energi som störst på vintern, och sol och vind är en bristvara, så dessa energiformer kan inte hålla det här landet varmt."

"På sommaren är solenergi mycket mer tillgänglig, men det är svårt och dyrt att lagra energin. Denna energi bevaras bäst genom att den får växa i skogen, för att sedan avverkas och användas vid behov", förklarar Häggman ganska träffande. Grannas och Häggman är ännu inte så entusiastiska över den senaste trenden att bränna fuktigt virke. Det behövs fortfarande mer forskning från olika synvinklar, beräkningar och bedömningar.

 

Häggmans lastbils- och traktormonterade flishuggar

Maskinentreprenören K Häggman använder lastbils- och traktormonterade flishuggar för flisning inom en radie på 80 km från sin hemby i Komossa i Vörå. Från allra första början (2003-), har han använt Keslas flishugg, och nu kör han en tredje traktormonterad flishugg och en annan lastbilsmonterad flishugg. Kommunala värmeverk utgör hans viktigaste arbetskälla, och det finns för närvarande 11 sådana anläggningar i regionen. Det finns också ett stort antal industribyggnader och lantbruk, så att Häggman sammanlagt producerar flis för mer än 200 ställen. Hans avgifter baseras på antal kubikmeter flis som produceras.

"Det finns verkligen skillnader på virkeshögar, och naturligtvis märker man skillnader på transportörer. Kvaliteten har verkligen förbättrats. Produktens renhet är mycket viktig, eftersom knivarna lätt skadas av sten eller metall", säger han om dagens flisförhållanden. Flisens renhet, det vill säga utan stenar eller järn, står högst upp på varje flisentreprenörs lista; hälsar han till de förare av dessa skördar- och transportörmodeller som han samarbetar med.

Kurt arbetar själv med den lastbilsmonterade flishuggen C860A och hans partner sedan länge, Ralf Backman, arbetar ganska självständigt med sin egen Valtra T-traktor med en enaxlad C645 släpmonterad flishugg. ”En enaxlad är mer flexibel. Vi arbetar på en radie av 40 km, och ibland finns det svåra platser som är mjuka och kuperade. Det är mer praktiskt att arbeta med en lastbilsmonterad flishugg, vilken erbjuder större rörlighet på vägen och ett bra materialutbyte, nästan 250 m3 per timme", förklarar Häggman om sitt val. Fordonets motoreffekt är 650 hästkrafter och hela maskinen väger 26 ton.

 

Den finska flishuggen är övertygande

Varför enbart Kesla? "Jag har naturligtvis tittat på andra märken och kampanjer, men det har varit lätt att hålla mig till Kesla, som är en pålitlig finsk partner. Servicen har varit utmärkt och förhållandet mellan kvalitet och pris är okej", säger Häggman utan att tveka.

"Den nya LogCut-rotorn med raka knivar är en mycket effektiv konstruktion som producerar ännu mer träflis. Det finns en stor skillnad jämfört med min första lastbilsmonterade flishugg. Att kunna svänga flisröret från lastbilens förarhytt är i praktiken en stor fördel i trånga utrymmen", fortsätter Häggman. För kommunala kunder, används ett 85-mm såll i flishuggen och för andra 65 eller 45 mm. Med ett 85-mm såll är flisstorleken i praktiken mellan 30-50 mm.

Häggman utför underhållet själv och låter Kesla eller en lokal verkstad ta hand om större reparationer. Trots avståndet på 450-500 km, har Kurt ofta besökt fabriken. Han har även arbetat som Keslas maskinpresentatör vid mässor, t.ex. FinnMetko i Sverige på Elmia och Nolia. Som erfaren användare vet han vad han talar om.

 

Text och bild: Juhani Rahkonen

En fin, klar vintermorgon när en Kesla biter tag i torra björkstammar så att det knakar får man en sådan trygg känsla.

Ren och imponerande utrustning är mitt visitkort, säger Kurt Häggman, och han har helt rätt i det. På marknaden garanteras ett gott intryck av dess yttre utseende.

Att flisa 42 kubikmeter tar 15-20 minuter. Denna lastbil hanterar tre containrar.

I sitt flisarbete har Kurt Häggman förlitat sig på Kesla sedan första början.

I Vörå måste flisen ha mindre än 40% fukthalt. Grannas (till vänster) och Häggman uppskattar lämplig fukthalt till 30-35%. Bränsletemperaturen vid anläggningen är 500-800?.