Kesla

700R

För små och medelstore basmaskiner

I Keslas sortiment finns även en lunnarkran för små och medelstora basmaskiner. Den fås med en eller två teleskop.