Kesla

proG30E

Quick links

KESLA proG30E-griparen är utvecklad för användning inom bioenergisektorn. Den är utmärkt t.ex. för matning av mindre flishuggar. Den kan monteras i stora traktorkranar eller medelstora skogsmaskinskranar.