Kesla

KESLA proC 2 + 2 är nu tillgängligt

06.06.2019 Nyheter

Kesla, den finska tillverkaren av timmer- och industrikranar, presenterade vid FinnMETKO 2018 ett nytt elektriskt proC-styrsystem med 2 spakar och 2 pedaler eller 4 spakar och 2 pedaler. Systemet är tillgängligt nu för alla kranar utrustade med hytt i Keslas 2019-sortiment.

KESLAs proC-styrsystem används normalt med två minispakar - eller nu som ett alternativ med två större Maxi-spakar. Förare som är vana vid mekaniska styrsystem har inte varit angelägna om att anpassa sig till minspakarna. Nu underlättar proC 2+2 med stora Maxi-spakar och 2 pedaler övergången till elektriska styrsystem. 

Tillgängligt som version Maxi  2 + 2 och Mini 4 + 2

Det nya styrsystemet är tillgängligt som version 2 + 2 eller 4 + 2. Rörelserna är baserade på rörelserna i liknande mekaniska system.  Båda alternativen bygger på Keslas eget KESLA proC-styrsystem. Alternativen för styrventil är Parker L90LS eller K170LS. Det nya systemet är designskyddat. Det tar ungefär en halvtimme att byta från ett 2-spakssystem till ett 4-spakssystem. Kesla kommer ett ha en snabbkoppling tillgänglig för detta ändamål i slutet av hösten 2019. Detta blir särskilt fördelaktigt för stora företag eller företag som hyr ut maskiner såsom kranar.

Ett byte från mekanisk till elektrisk styrning ökar komfort och produktivitet

Mekaniska styrningar belastar leder i armar och händer när styrningens rörelser blir kraftiga med stora rörelsebanor. Funktionerna i spakstyrning är mjuka och smidiga med korta rörelser. Dessutom kan kranrörelserna enkelt justeras och anpassas till föraren. Justeringen omfattar allmänna hastighetsinställningar, ramper för acceleration och retardation, förinställningar för styrningen (lastbil, skotare, grävmaskin) såväl som rotatorns rotationsriktning. Justeringarna kan sparas med förarens eller arbetstypens namn i sex minnesplatser.

- När en förare har vant sig vid det nya styrsystemet kan en högre produktivitet garanteras eftersom den elektriska styrningen är, trots sina mjuka rörelser, mycket snabb och exakt, säger Ari Pirhonen, chef för Lastbil och industrikranars affärer hos Kesla Oyj. - Bland operatörerna finns ett ordstäv om att den person som byter till elektrisk styrning aldrig går tillbaka till mekanisk styrning. Detta beskriver på ett utmärkt sätt hur bekväm den elektriska proC-styrningen är.

Försäljningsstart

Försäljningen av proC 2 + 2 och 4 + 2 .styrsystemena börjar officiellt i juni 2019. Kranar som beställs under sommaren produceras i slutet av 2019. 

- Feedback om styrsystemen 2 + 2 och 4 + 2 har enbart varit positiv, säger Pirhonen.

KESLAs lastbilskranar visas på SkogsElmia i Keslas monter 185.

Mer information:
Kesla Oyj

Lastbils- och industrikranar, affärschef Ari Pirhonen
tel. +358 40 4648 480, ari.pirhonen[at]kesla.com