Kesla

Kesla Oyj:n yhtiökokous

05.03.2010 Investor releases
KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.3.2010 Varsinainen yhtiökokous 5.3.2010 Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.3.2010 vahvisti hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2009 jaeta osinkoa. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi. Jäseniksi valittiin Harri Forss, Matti Karjula, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta yhteensä 12 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa, jonka korvaus toimikaudelta on 24 000 euroa. Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky. Omien osakkeiden hankkiminen Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Omien osakkeiden luovutus Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti: Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Joensuussa 5.3.2010 Kesla Oyj:n hallitus Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesla.fi Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 50,4 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.