Kesla

Kesla panostaa laatutyöhön myös tavaroiden vastaanotossa

16.01.2020 Uutiset

Pohjoiskarjalaisen konepajayrityksen Kesla Oyj:n tuotteet ovat jo kuudenkymmenen vuoden ajan olleet kuuluisia erinomaisesta laadustaan. Laadun tason ylläpitäminen vaatii pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä niin omien kuin alihankkijoiden prosessien ja tuotteiden parantamiseksi. Vuoden 2019 loppupuolella yritys koulutti kymmenkunta varasto- ja logistiikka-alan työntekijäänsä vastaanottotarkastajiksi.

Alinhankintaa säätelevät samat laatuvaatimukset kuin Keslan omaa tuotantoa

Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa ja Kesälahdella. Näissä tehtaissa valmistetaan varsinaiset tuotteet; erilaiset nosturit, traktorimetsäperävaunut, hakkurit ja harvesterikourat. Ilomantsin tehdas on puolestaan keskittynyt komponenttien, kuten sylintereiden, koneistettujen valujen, hammastankojen ja kokonaisten kääntölaitteiden, tuottamiseen Joensuun ja Kesälahden tehtaille.

Keslan toimintaa ohjaavat sekä ISO 9001-sertifikaatti että hitsauksen ISO 3834-2-sertifikaatti. Ulkopuolisilta toimittajilta Kesla vaatii sertifikaattien mukaista toiminnan tasoa, sillä yritys vastaa aina alihankkijoidensa toimittamista komponenteista oman sertifikaattinsa mukaisesti.

Keslalla on merkittävä määrä alihankkijoita, jotka muodostavat myös suuren osan yrityksen ostoista. Vastaanottotarkastajien koulutuksen avulla pyritään nimenomaan varmistamaan alinhankkijoilta ostettujen komponenttien tasalaatuisuus.

Vastaanottotarkastuksen sisältö tulee laajenemaan nykyisestä. Lisäksi tarkastuksia tullaan tekemään suunnitelmallisesti.

- Koulutuksessa saatiin hyviä eväitä komponenttien ja hitsattujen osakokoonpanojen laadun mittaamiseen niin silmämääräisesti kuin erilaisin mittalaittein, kertoo Keslan laatupäällikkö Tero Tanskanen.

Erityinen painopiste koulutuksessa olivat hitsaukset.

- Hitsaukset ovat merkittävä laatutekijä tuotteissamme. Hitsauksemme noudattaaa ISO 3834-2-laatustandardia. Myös alinhankkinoiden hitsaustyön tulee olla standardin mukaista, vaikkakaan itse sertifikaattia heiltä ei vaadita, toteaa Tanskanen.

Keslan tavoitteena ovat pitkäaikaiset alihankkijasuhteet. Vastaanottotarkastukseen panostaminen on yksi tapa kehittää yhteistyötä edelleen pitkäjänteisesti. Osallistujat omaksuivat koulutus- ja kokemustaustoista riippumatta erinomaisesti vaativia laadunhallinnan menetelmiä, joita he pystyvät nyt hyödyntämään alinhankkijoiden tuotteiden laadun kehittämiseksi.

Koulutus ainoa laatuaan

Keslan työntekijöille järjestetty koulutus lienee ainoita laatuaan. Sen järjestämisestä vastasi ELY-keskus. Koulutus sisälsi 10 opiskelupäivää, joiden sisällöstä vastasivat Riveria, Karelia AMK ja Itä-Suomen hitsaustaito.

Vastaanottotarkastajakoulutus

Yhteiskuvassa valmistuneet vastaanottotarkastajat sekä ELY-keskuksen, Riverian, Karelia AMK:n ja Itä-Suomen hitsaustaidon edustajat.