Skördarteknologisk auktoritet Skördarteknologisk auktoritet

Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har get företaget ett suveränt kunnande inom utveckling av skördaraggregat för skogsbruket. Keslas produktfamilj bildar marknadens mest heltäckande sortiment av rull- och stegskördare. I produktfamiljen ingår också skördaraggregat för grävmaskiner och aggregat för hantering av eukalyptus.

Skördning av bioenergi ställer speciella krav på aggregat. I brett urval av tilläggs egenskaper finns sådana, som utvidgar aggregats kapacitet också till effektiv bioenergi hantering. Med Kesla aggregat behöver inte göra kompromisser.

Kesla är föregångare inom utrustning av grävmaskiner för skördardrift. Kesla har specialkunnande om snart sagt alla grävmaskinsmärken och deras särkrav. Kesla är också klar marknads- och teknologi ledare i världen för stegskördare. Aggregatutbudet kompletteras med ett brett urval kranar utvecklade för skördare.

Många skördaretillverkare runt världen monterar Kesla aggregat på fabriken och rekommenderar Kesla för deras kund. Det ät klart tecken på Keslas kunnande och kvalitet.

Vid utvecklingen och tillverkningen av skogsmaskiner tillämpar Kesla internationella kvalitetskriterier. Varje produkt genomgår ett rigoröst kvalitetssäkringsprogram och praktiska funktions- och säkerhetstest. I sin verksamhet tillämpar Kesla alltid principerna om en hållbar utveckling.


 

SERVICE VÄNLIG
Att daglig service skulle vara lätt att göra har man tagit noggrant hänsyn till. Det finns gott om utrymme för till exempel smörjning av aggregat.
  UTRUSTNING ENLIGT
KUNDENS ÖNSKEMÅL

Olika aggregat för olika behov – aggregat utrustas enligt kundens önskemål. Brett urval av egenskaper garanterar lämplig utrustning för alla förhållanden.
 
 
UTMÄRKT
MÄTTNOGGRANHET

Diametermätning från kvistknivarna ger goda mätningsresultaten i alla väderlekskonditioner. Mekaniska delar är väl skydda.